______________________________________________________

Sirküler ; 2020/006

 Konu : 7256 Sayılı Kanunla Sağlanan SGK Teşvikleri.

7256 Sayılı Kanunla sağlanan SGK TeşvikleriSirküler-(2020-6)

______________________________________________________

Sirküler ; 2020/005

Konu : Kar Payı Dağıtımı Kısıtlaması 3 Ay Daha Uzatıldı! Kısıtlamada Son Tarih, 31 Aralık 2020.

Kar Payı Dağıtımı Kısıtlamasının 3 Ay Daha Uzatılması hakkında düzenleme (Sirküler 2020-5)

______________________________________________________

Sirküler ; 2020/004

Konu : Katma Değer Vergisi oranları düzenlenmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararı hakkında

Katma Değer Vergisi Oranlarının düzenlenmesi hakkında Karar ( Sirküler 2020 – 4)

______________________________________________________

Sirküler ; 2020/003

Konu :  Şirketlerde Kar Dağıtımı Sınırlandırması ile ilgili , 17 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Kanunun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.

Şirketlerde ”Kar Dağıtımı” Sınırlandırmasına İlişkin“6102 Sayılı Kanunun Geçici 13.Mad. Uyg. İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Tebliğ ”   (Sirküler-2020-3)

______________________________________________________

Sirküler ; 2020/002

Konu : Koronavirüs Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamında KDV Beyannamesi Vermeyen Mükelleflerden Mal Alan Mükelleflerin KDV İade Taleplerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Koronavirüs Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamında Mükelleflerden Mal Alımda KDV İade Talepleri (Sirküler-2020-2)

_______________________________________________________

Sirküler ; 2020/001

Konu :Korovirüs salgınına karşı önemli sayılabilecek ekonomik tedbirler de içeren 7226 sayılı Torba Kanun

Korona Virüs Salgını Kapsamında yayımlanan 7226 sayılı kanun (Sirküler-2020-1)

________________________________________________________

Sirküler ; 2019/003

Konu :Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda değişiklik (Sirküler-2019-3)

___________________________________________________________

Sirküler ; 2019/002

Konu :7186 Sayılı Kanun Kapsamında Finansal Yeniden Yapılandırma ve Vergisel Avantajlar

7186 Sayılı Kanun Kapsamında Finansal Yeniden Yapılandırma ve Vergisel Avantajlar(Sirküler-2019-2)

___________________________________________________________

Sirküler ; 2019/001

Konu :7186 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile bazı kanunlarda yapılan değişiklikler

7186 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile bazı kanunlarda yapılan değişiklikler (Sirküler-2019-1)

___________________________________________________________

Sirküler ; 2018/005

Konu :16/11/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/52 sayılı Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler arasında döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşme sınırlaması konusunda yapılan değişiklikler.

Döviz ile yapılan sözleşme düzenlemeleri (Sirküler 2018-5)

____________________________________________________________

Sirküler ; 2018/004

Konu : 5/6/2018 Tarihinde Yayımlanan 18 No’lu KDV tebliğinde yapılan düzenlemeler,

18 NO’LU KDV TEBLİĞİ ( Sirküler 2018-4)

____________________________________________________________

Sirküler ; 2018/003

Konu : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının yayımlamış olduğu 2018-2 sayılı genelge,

SGK 2018-2 Genelge (Sirküler 2018-3)

____________________________________________________________

Sirküler ; 2018/002

Konu : Bazı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

TORBA YASA (Sirküler 2018-2)

____________________________________________________________

Sirküler ; 2018/001 

Konu : Kapanış Tastikleri Hakkında ;

KAPANIŞ TASTİKLERİ (Sirküler 2018-1)

____________________________________________________________

Sirküler ; 2017/004

 

Konu : 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” Hakkında ;

SOSYAL SİGORTA YÖNETMELİĞİ

_______________________________________________________________

Sirküler ; 2017/003

 

Konu : Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında;

TORBA YASA

_______________________________________________________________