Sirküler ; 2018/005

Konu :16/11/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/52 sayılı Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişiler arasında döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşme sınırlaması konusunda yapılan değişiklikler.

Döviz ile yapılan sözleşme düzenlemeleri (Sirküler 2018-5)

____________________________________________________________

Sirküler ; 2018/004

Konu : 5/6/2018 Tarihinde Yayımlanan 18 No’lu KDV tebliğinde yapılan düzenlemeler,

18 NO’LU KDV TEBLİĞİ ( Sirküler 2018-4)

____________________________________________________________

Sirküler ; 2018/003

Konu : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının yayımlamış olduğu 2018-2 sayılı genelge,

SGK 2018-2 Genelge (Sirküler 2018-3)

____________________________________________________________

Sirküler ; 2018/002

Konu : Bazı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

TORBA YASA (Sirküler 2018-2)

____________________________________________________________

Sirküler ; 2018/001 

Konu : Kapanış Tastikleri Hakkında ;

KAPANIŞ TASTİKLERİ (Sirküler 2018-1)

____________________________________________________________

Sirküler ; 2017/004

 

Konu : 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” Hakkında ;

SOSYAL SİGORTA YÖNETMELİĞİ

_______________________________________________________________

Sirküler ; 2017/003

 

Konu : Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında;

TORBA YASA

_______________________________________________________________