Tarımsal Faaliyet Prim Borçları Tebliğ 16 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  30747 Sosyal Güvenlik Kurumundan: MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574…

 

 

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Tarımsal Faaliyet Prim Borçları Tebliğ

16 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:  30747

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

MADDE 1 – 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2019” tarihi “1/1/2024” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2013 28574

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 30/1/2014 28898
2- 31/1/2015 29253
3- 17/1/2018 30304