2020 Temerrüt Faiz Oranı 02 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30996 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk T…

 

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar

2020 Temerrüt Faiz Oranı

02 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30996

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15,00 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 260,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.