27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

08 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30619

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/38)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

2018 yılı uygulaması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemi ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin müracaatlar, 31/12/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Bu durumda; TBS üzerinden veri girişi 15 Ocak 2019, icmallerin TBS üzerinden oluşturulması 31 Ocak 2019, ödemeye esas icmallerin Genel Müdürlüğe ve Ek-11’de yer alan icmalin ilgili lisanslı depo işletmelerine gönderilmesi 28 Şubat 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar tamamlanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.