Kültür Yatırımları Taşınmaz Kullandırılması 01 Mart 2020 Tarihi Resmi Gazete Sayı: 31055 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığın…

 

 

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Kültür Yatırımları Taşınmaz Kullandırılması

 

01 Mart 2020 Tarihi Resmi Gazete

Sayı: 31055

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “binde beşi” ibaresi “binde üçü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “binde biri esas alınarak” ibaresi “binde biri ile yüzde biri arasında şartnamede belirtilen oranda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.