660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards” başlığıyla yayımlanan “TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve ‘ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişikliklerin yayımlanmasına karar verilmiştir.

11 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30771

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 -[01/123]

Karar Tarihi: 09/05/2019

Konu: TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards” başlığıyla yayımlanan “TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve ‘ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişikliklerin yayımlanmasına karar verilmiştir.

TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklikler

TFRS’lerde Yapılan Değişiklikler

Tıklayınız