Kararın Konusu: Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları’nın Yayımlanması

21 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30632 (Mükerrer)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 95314690-050.01.04-[01/249]

Karar Tarihi: 07.12.2018

Kararın Konusu: Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları’nın Yayımlanması

660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından “ISAE 3402 (Revised) Assurance Reports on Controls at a Servise Organization ” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla Güvence Denetimi Standardı (GDS) 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları ’nın yayımlanmasına karar verilmiştir.

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3402

HİZMET KURULUŞUNDAKİ KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI

Tıklayınız