Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması 21/4/2017 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Finansal Hesap Bil…

 

 

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması

 

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması

21/4/2017 Tarihinde Paris’te İmzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin, 30/10/2017 Tarihli ve 2017/10969 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Onaylanan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 28 inci Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca En Erken 1/1/2019 Tarihinden İtibaren Başlayan Vergilendirme Dönemlerine Uygulanmak Üzere 3/2/2020 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4025)

01 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31498

Karar Sayısı: 4025

21/4/2017 tarihinde Paris’te imzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nm yürürlük tarihinin, 30/10/2017 tarihli ve 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin 28 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca en erken 1/1/2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 3/2/2020 olarak tespit edilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI