Esnaf ve sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 30/01/2019 tarihinde yapılan toplantısında…

13 Şubat 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30685

KURUL KARARI

Ticaret Bakanlığından:

Esnaf ve Sanatkâr İle Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu

Karar No: 3

Karar Tarihi: 30/01/2019

Karar Konusu: Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kollarının Belirlenmesi

KURUL KARARI

Esnaf ve sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 30/01/2019 tarihinde yapılan toplantısında;

Madde 15362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi gereğince “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” ilişik listedeki şekilde belirlenmesine,

Madde 2 – Bu listede yer alan meslek kollarına giren esnaf ve sanatkârların kullanabilecekleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodları Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından bu kararın yayınlanmasını takip eden 1 ay içinde ilgili mesleklerle eşleştirilmesine,

Madde 3 – 21/05/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 No.lu Koordinasyon Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına,

Madde 4 – Bu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve 01/05/2019 tarihinde yürürlüğe girmesine
Karar verilmiştir.

EK: Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları