2020 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Ticaret Bakanlığından: DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR MADDE 1– 95/7623 sayılı ihracat Rejimi… 

 

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

 

 

2020 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri

Ticaret Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1– 95/7623 sayılı ihracat Rejimi Kararanın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan “İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2020 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre aşağıda belirtilmiştir.

Tıklayınız

MADDE 2– 19/07/2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmi Gazete’de ve 15/01/2020 tarihli ve 31009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.