Dernek Beyannamelerinin Süresi Ertelendi Nisan 2020 Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Dernek Beyannameleri İle Mevzuattan Kaynaklı Diğer Bildirimlerin Ve… 

 

 

Dernek Beyannamelerinin Süresi Ertelendi

Dernek Beyannamelerinin Süresi Ertelendi

Nisan 2020 Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Dernek Beyannameleri İle Mevzuattan Kaynaklı Diğer Bildirimlerin Verilme Süreleri 01/08/2020 Tarihine Kadar Geçici Olarak Ertelenmiştir.

TC.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 51355057-450-E.2612

Tarih: 03/04/2020

Konu : Demek Beyannameleri ve Bildirimleri Hakkında