Covid-19 Sebebiyle Karantinaya Alınan Meslek Mensupları Korona virüs testi pozitif çıkan ya da bu salgın dolayısıyla resmi karantinaya alınan meslek m…

 

 

Covid-19 Sebebiyle Karantinaya Alınan Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Başvurularında İzlenecek Yol

 

Covid-19 Sebebiyle Karantinaya Alınan Meslek Mensupları

Korona virüs testi pozitif çıkan ya da bu salgın dolayısıyla resmi karantinaya alınan meslek mensuplarının mücbir sebep başvurularında izlemesi gereken adımlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Mücbir sebep başvurularının kabul edilebilmesi için ilk şart, meslek mensubunun COVID-19 testinin pozitif çıktığına ilişkin sağlık raporu ya da bu hastalık dolayısıyla karantinaya alındığına dair karantina raporu veya hastanede bu hastalık nedeniyle tedavinin devam ettiğine ilişkin sağlık raporunun olması gerekmektedir.

2- Bu raporlar elinde olan meslek mensupları bir dilekçe ile interaktif vergi dairesinden mücbir sebep dilekçesi vermelidir. Dilekçeler interaktif vergi dairesindeki “genel amaçlı dilekçe” doldurulmak suretiyle verilebilmektedir.

3- Dilekçede durum kısaca anlatılmalı, kendileri ve aracılık-sorumluluk sözleşmesi imzaladıkları müşterilerinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi talep edilmelidir. Dilekçenin açıklamalar bölümü için hazırlanan bir örnek ekte sunulmuştur (Ek: Talep Dilekçe Örneği).

4- Dilekçeye raporun eklenmesi zorunludur. Müşteri listesinin de dilekçeye ek yapılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

5- Vergi İdaresi, beyan ve bildirimlerinin son gününün rapor başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalması halinde meslek mensubunun şahsına ve aracılık sorumluluk sözleşmesi imzaladığı müşterilerine rapor süresi kadar ek süre vermektedir.

6- Mücbir sebep başvurusunun kabul edilip edilmediği genellikle sistem üzerinden cevaplanmaktadır.

7- Şartları taşımasına rağmen başvuruları kabul edilmeyen meslek mensuplarının Birliğimizle iletişime geçmesi halinde gerekli destek sağlanacak ve konunun idari yönden çözümü için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Kaynak: TÜRMOB

 
Talep Dilekçe Örneği

………………………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Konu: Mücbir sebep başvurusu

Adı Soyadı:

T.C/VKN:

Adres:

Cep Telefonu:

Onay Tarihi: .

İVD İşlem Numarası:

Dairenizin sicil numaralı gelir vergisi mükellefiyim. Ekli raporunun tetkikinden de görüleceği üzere COVID-19 pandemisi nedeniyle tarafıma ……../……../…………. – ……../……../…………. tarihlerini kapsayacak şekilde sağlık/karantina raporu verilmiştir (Ek-1: Rapor Örneği).

Rapor süresi içerisinde fiilen çalışmama olanak bulunmadığından, şahsımın ve kendileri ile aracılık-sorumluluk sözleşmesi imzaladığım müşterilerin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, son günü rapor tarihleri içerisinde kalan, şahsıma ve aracılık-sorumluluk sözleşmesi imzaladığım müşterilerime ait beyan ve bildirimler için rapor süresi kadar ek süre verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Adı-Soyadı

Ek : Sağlık/karantina raporu

Müşteri listesi (zorunlu değildir)