Covid-19 Mücbir Sebep Hali Kalkan Mükelleflere İlişkin Beyan ve Bildirim Tablosu 524 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği düzenlemesi ile İçişleri Bak…

 

 

Covid-19 Mücbir Sebep Hali Kalkan Mükelleflere İlişkin Beyan ve Bildirim Tablosu

 

Covid-19 Mücbir Sebep Hali Kalkan Mükelleflere İlişkin Beyan ve Bildirim Tablosu

524 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği düzenlemesi ile İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında; geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine ya da durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi ile faaliyetlerine tekrar başlamalarının uygun görüldüğü tarih kadar mücbir sebep halinde oldukları ilan edilmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın 2.3.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi çerçevesinde geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerden düşük, orta ve yüksek risk gruplarındaki illerde bulunanlardan bazılarının 2.3.2021 tarihinden itibaren belirli koşullar altında faaliyetlerine başlayabilecekleri belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 9.3.2021 tarihli duyuruda; İçişleri Bakanlığının söz konusu kararı uyarınca tekrar faaliyetlerine başlamaları uygun görülenlerin mükelleflerin mücbir sebep hallerinin sona erdiği ve ertelenen yükümlülüklerini 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiği açıklanmıştır.

 

Covid-19 Mücbir Sebep Hali Kalkan Mükelleflere İlişkin Beyan ve Bildirim Tablosu

Dönemi Beyanname / Bildirim Verilme – Berat Yükleme Tarihi Ödeme Tarihi
1. Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

2. Katma Değer Vergisi Beyannameleri

Ekim-Kasım Aralık/2020 26 Nisan 2021 31 Mayıs 2021
Kasım 2020 26 Nisan 2021 31 Mayıs 2021
Aralık 2020 26 Nisan 2021 30 Haziran 2021
Ocak 2021 26 Nisan 2021 2 Ağustos 2021
Şubat 2021 26 Nisan 2021 31 Ağustos 2021
3. Form Ba ve Bs Kasım 2020 Aralık 2020 Ocak 2021 Şubat 2021 26 Nisan 2021
4. e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi işlem Sistemine yüklenmesi

(Aylık Yükleme Tercihinde Bulananlar)

Eylül 2020 Ekim 2020 Kasım 2020 26 Nisan 2021
5. e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyaları Ocak-Şubat- Mart 2020

Nisan-Mayıs- Haziran 2020

26 Nisan 2021

Kaynak: TÜRMOB