01 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

ÖZET: 2019 yılında Bütçe Kanununa göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre değişmemiş, ancak maaş katsayıları değiştiği için maaş dilim tutarları değişmiştir.

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 16 Şubat 2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenleme yapılmıştı.  7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 2018/11213 sayılı Kararda   2018 yılı için yer alan harcırah tutarlarının 2019 yılında da aynen uygulanacağı düzenlemesi yer almıştır.

714 sayılı Karar 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

25.01.2019/36 sayılı Sirkülerimizde, 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarlarına yer verilmiş ve 2019 yılı için   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair henüz belirleme yapılmadığı belirtilmişti.

7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 2018/11213 sayılı Kararda yer alan tutarların 2019 yılında da uygulanacağı belirtilmiş, ayrıca Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sonucunda değişen idari kadrolara ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Buna göre söz konusu Sirküler; idari kadrolara ilişkin yapılan değişiklik dikkate alınarak aşağıdaki gibi yenilenmiştir.

I-) Vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları.

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H) Cetvelinde yer alan 2019 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2019 yılı Ocak- Haziran dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

1.1.2019-30.06.2019 

Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL)

Vergiden İstisna  Gündelik  Tutarı (TL)

Harcıraha Esas Alınacak Sütun

   3,284.86 TL ve fazlası 61.50 II
3,261.35 – 3,284.85 TL arası 51.60 III
2,974.04 – 3,261.34 TL arası 48.15 IV
2,608.37 – 2,974.03 TL arası 45.20 V
2,163.68 – 2,608.36 TL arası 39.85 VI
2,163.67 TL ve daha azı 38.75 VII

II-) Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak ;16 Şubat 2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleme yapılmış, daha sonra 7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8/1/2018 Tarihli ve 2018/11213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 714) da 8/1/2018 tarihli ve 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek

Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın, bu Kararla yapılan değişiklikler ile birlikte uygulanmasına 2019 yılında da devam edileceği düzenlemesi yer almıştır. 

Buna göre 1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 dönemi vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarlarına isabet eden brüt aylık tutarları aşağıdaki gibidir.

Tamamı İçin Tıklayınız