15 Ocak 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30656 (Mükerrer)

––  Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gemi Teçhizatı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Petrol Tankerlerinin Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Uygulama Esasları ve Kabotajda Çalışan Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tatvan Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tünel İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY-6C)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çok Hafif Hava Araçları ile Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği (SHY-6A-ÇH)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Deniz Uçakları ile Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği (SHY-Deniz)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Yönetmeliği (SHY-CNS/KYS)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mânia Kriterleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY 147)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Sertifikalandırılmalarına İlişkin Yönetmelik (SHY-Seyrüsefer)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme Yönetmeliği (SHY-ATSEP)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik (SHY 65-02)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hava Trafik Yönetimi Yazılımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hava Trafik Yönetiminde Emniyet Gözetimi Hakkında Yönetmelik (SHY-Gözetim)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği (SHY-HUK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY 14A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY 145)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33A)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim, Teknik Gözetim ve Müşavirlik Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDTGMK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY SMS)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (SHY-M)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği (SHY-UHU)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yer Tabanlı Radyo Seyrüsefer Sistemleri Uçuş Kontrol Yönetmeliği (SHY-UK)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yerli ve Yabancı Hava Aracına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Yönetmeliği (SHY-RAMP)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik