14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 30802

Karar Sayısı: 1148

14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Haziran 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

14/6/2019 TARİHLİ VE 1148 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “10.000 TL” ibaresi “15.000 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL) Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)
Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 15.000
Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için 12.000
Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 0

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

18/5/2018 30425