1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine 30.09.2016 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kar…

 

 

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

Tarih: 1 Kasım 2021

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine 30.09.2016 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin bildirim eklenmiştir. Ayrıca serbest bölgelerde verilen hizmetlerdeki tam ve kısmi istisnalarla ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim” tablosu oluşturulmuştur.

Söz konusu değişiklikler için beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir.

Kaynak: GİB