Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında 18 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30127  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 2…

 

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında

18 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30127 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Eski hükümlü: Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/4/2009 27210
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 10/4/2010 27548
2- 6/12/2012 28489
3- 2/8/2013 28726
4- 6/8/2014 29080