Ulusal Meslek Standardı 2017/9 16 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30156  Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 5/7/2010 tarihli ve 27632 mü…

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/9)

 

Ulusal Meslek Standardı 2017/9

16 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30156 

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 5/7/2010 tarihli ve 27632 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-13, Ek-15 ve Ek-16’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/7/2010 27632 (Mükerrer)

Ekler için tıklayınız