TCMB 10472/20071 Sayılı Kararı 06 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30116  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka…

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 22/6/2017 Tarihli ve 10472/20071 Sayılı Kararı

TCMB 10472/20071 Sayılı Kararı

06 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30116 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kararı

Karar Tarihi: 22 Haziran 2017

Karar Sayısı; 10472/20071

20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 6 ncı maddesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 9 uncu maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

1 – Ödeme kartı işlemlerinin katılımcılar arasındaki takas ve mutabakatını sağlayan “MPTS Takas Sistemi’nin Kanun uyarınca ödeme sistemi olarak kabul edilmesine ve bu kapsamda MasterCard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri A.Ş.’ye (MPTS) sistem işleticisi olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine,

2 – MPTS’nin sistem işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak gerçekleştirdiği;

a) MPTS katılımcılarının Otomatik Vezne Makinası (ATM) ve Ödeme Noktası (POS) terminalleri vasıtasıyla gerçekleştirdikleri kart kabul işlemlerine ve MPTS katılımcıları tarafından ihraç edilen kartlarla gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgilerin ilgili taraflara otorizasyon için yönlendirilmesini sağlamaya yönelik “Yönlendirme ve Otorizasyon Hizmeti“nin sunulması,

b) MPTS katılımcıları ve diğer kuruluşlar tarafından ihraç edilen banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların basımına, kart ve müşteri bilgilerinin güvenli bir ortamda saklanmasına, veri dosyalarının kart hesaplarına işlenmesine, sadakat ve marka ortaklığı uygulamalarının işletilmesine, ihtilafların ve harcama itirazlarının çözümüne, şüpheli İşlemlerin belirlenmesi ve izlenmesine yönelik “Kart ve Veri Yönetim Sistemi Hizmeti”nin sunulması,

c) Ana faaliyete konu olmayacak şekilde kartların, kart kabul eden kuruluşlar nezdinde kullanılması ile gerçekleştirilen işlemlere dair bilgilerin ilgili kartlı sistem kuruluşlarına ve MPTS katılımcılarına iletilmesi ile Kart ve Veri Yönetim Sistemi’ne aktarılmasına, bunun için gerekli yurtiçi ve yurtdışı ödeme sistemleri entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik “Takas ve Hesaplaşmaya Aracılık Hizmeti”nin sunulması,

ç) ATM ve POS için gerekli teknik süreçlerin kurgulanması ve işletilmesine, sunucu yazılımların hazırlanması ve izlenmesine, bakım ve destek hizmetlerinin teminine yönelik “Üye İşyeri Hizmeti“nin sunulması,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, ödeme kartları ile tahsilat yapabilmelerini sağlamaya yönelik “Kamu Tahsilat Çözümleri Hizmeti”nin sunulması,

e) MPTS katılımcıları ve diğer kart ihraç eden kuruluşlar tarafından ihraç edilen kartların ödeme ve para transferi işlemlerinde, internet ve mobil cihazlar aracılığıyla güvenli ve kolay bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik “Masterpass Hizmeti”nin sunulması,

f) Kart ihraç eden MPTS katılımcıları ve diğer kuruluşların mevcut kart müşterilerine bulut tabanlı temassız mobil ödeme yapma imkanı sunmalarını sağlamaya yönelik “Mobil Temassız Ödeme Hizmeti”nin sunulması,

g) MPTS katılımcılarından ve diğer kuruluşlardan alınan ham verilerin analizinin yapılması, işlenmesi ve kampanya bazlı içeriğe dönüştürülmesi gibi süreçleri yöneten yazılım katmanı vasıtasıyla dokümanların oluşturulmasını, matbu olarak basılmasını ve zarflanmasını sağlamaya yönelik “Baskı ve Zarflama Hizmeti”nin sunulması faaliyetlerinin Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca sistem işleticilerinin gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve MPTS “ye verilecek faaliyet izni kapsamına alınmasına

karar verilmiştir.