Kısa Vadeli Sigorta Kolları 01 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30083 Sosyal Güvenlik Kurumundan: MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı R…

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

01 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30083

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “eşler” ibaresi “anne/baba” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.