İşverenlere Sağlanan SGK Prim Teşvikleri ÖZET: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen usul ve esasları 2008/93, 2009…

 

 

İşverenlere Sağlanan SGK Prim Teşvikleri

İşverenlere Sağlanan SGK Prim Teşvikleri

ÖZET:

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen usul ve esasları 2008/93, 2009/139 ve 2011/45 sayılı SGK genelgelerinde belirtilen Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası işveren hissesinden 5 puanlık teşvik,

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinde düzenlenen usul ve esasları 2013/30 sayılı SGK genelgesinde belirtilen Yurt Dışına Götürülen Sigortalılara uygulanan sigorta prim oranından 5 puanlık teşvik ,

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen usul ve esasları 2013/30 ve 2016/8 SGK genelgelerinde belirtilen 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası işveren hissesinden 6 puanlık teşvik,

5510 sayılı Kanunun Ek-2. Maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2011/54 , 2012/30 ve 2012/ 37 sayılı SGK  genelgelerinde belirtilen Yatırımlarda Devlet yardımları Hakkında kararlar uyarınca uygulanan özel sektör  işverenleri için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hisselerinin tamamı ile Bakanlar Kurulunca belirlenen illerde işveren hissesi ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamının Ekonomi Bakanlığınca karşılanan teşvik,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi düzenlenen ve usul esasları 2011/45 sayılı SGK genelgesinde düzenlenen özel sektör işverenlerine 1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için Prime esas kazanç üst sınırına kadar olmak üzere, tahakkuk eden primlerin işveren hissesine düşen payın tamamının İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılandığı teşvik,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2016/1 sayılı SGK genelgesinde belirtilen Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar için Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigorta Fonundan karşılandığı teşvik,

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2008/77 sayılı SGK genelgesinde belirtilen özel sektör  işverenleri için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hisselerinin tamamının Hazine tarafından karşılandığı teşvik,

5746 sayılı Kanununun 3. Maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2008/85 ve 2009/21 sayılı SGK genelgelerinde belirtilen Ar-Ge personeline için verilen sigorta primi işveren hissesinin yarısının Maliye Bakanlığınca karşılandığı teşvik,

4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanununun 50’nci maddesinin 5. fıkrasında düzenlenen ve usul esasları 2009/149 sayılı SGK genelgesinde belirtilen işsizlik ödeneği alan sigortalıların çalıştırılması halinde uygulanan Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işçi ve işveren sigorta primlerinin tamamı ile kısa vadeli sigorta prim tutarlarının %1’inin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılandığı teşvik,

5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5’inci maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2010/109 sayılı SGK genelgesinde belirtilen ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden verilen teşvik,

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 17. Maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2017/10 ve 2017/17 sayılı SGK genelgelerinde belirtilen 01.02.2017-31.12.2017 döneminde işe alınan sigortalıların prim ödeme gün sayısının 22,22.-TL ile çarpımı sonucu bulunan tutarın işsizlik sigortası fonundan karşılandığı teşvikler;

İşverenlerimizin yararlanması için sunulmuş olup, her bir teşvikin usul ve esasları farklıdır. Aşağıda İşverenlerimizin yararlanması gereken teşviklerin konusu, yararlanma şartları, yararlanılacak tutarlar örnekleriyle açıklanmıştır.

Tamamı İçin Tıklayınız

 

İlave İstihdam SGK Teşvik İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB