BKK 2017/9988 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu 05 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30029 Karar Sayısı : 2017/9988 Ekli “Ülkemize Turist Getiren..

 

 

BKK 2017/9988 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017/9988 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu

05 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30029

Karar Sayısı : 2017/9988

Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 23/2/2017 tarihli ve 36692 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 27/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTAL ARINA DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 12/12/2016 tarihli ve 2016/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Havalimanları: Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzurum havalimanlarını,”

MADDE 2– Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ülkemize; Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Erzurum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına ise tarifesiz (charter) uçak seferleriyle 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına, turistik uçak seferi başına 6.000 (altıbin) Amerikan Doları destek sağlanır.”

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakam yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
31/12/2016 29935 (Mükerrer)