İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport 23 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30016 Karar Sayısı : 2017/9962 Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı..

 

 

BKK 2017/9962 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport

23 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30016

Karar Sayısı : 2017/9962

Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 13/2/2017 tarihli ve 582 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında, bu Kararda belirlenen tutarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esasları belirlemektir.

Tamamı İçin Tıklayınız