BKK 2017/9941 KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler 31 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30024 (Mükerrer) Karar Sayısı : 2017/9941 Ekli “KOSGEB T…