BKK 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirleri 21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30045 Karar Sayısı : 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu gelirl…

 

 

BKK 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BKK 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirleri

21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30045

Karar Sayısı : 2017/9920

İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6/2/2017 tarihli ve 3836 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mezkur maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 13/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

13/2/2017 TARİHLİ VE 2017/9920 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1– (1) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrası ile %30 olarak belirlenen ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak amacıyla kullanılması öngörülen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2017 ve 2018 yılları için %50’ye çıkarılmıştır.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.