KKDF Kesintisi BKK 2017/10640 29 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30138  Karar Sayısı : 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi..

 

 

BKK 2017/10640 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

KKDF Kesintisi BKK 2017/10640

29 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30138 

Karar Sayısı : 2017/10640

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/7/2017 tarihli ve 90568 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunungeçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

24/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10640 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1– (1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oram % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.