Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal 18 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30127  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 28/6/2…

 

 

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal

18 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30127 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler” ve “Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler” tabloları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/6/2012 28337
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 26/4/2014 28983
2- 19/8/2015 29450
3- 23/10/2015 29511
4- 20/1/2016 29599
5- 28/2/2017 29993