2017 Tarımsal Destekler 19 Ağustos 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30159 DÜZELTME 18/08/2017 tarihli ve 30158 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de alı…

 

 

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar BKK 2017/10465

 

2017 Tarımsal Destekler

19 Ağustos 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30159

DÜZELTME

18/08/2017 tarihli ve 30158 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan, 05/06/2017 tarihli ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin; “(2) Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.” şeklinde olan ikinci fıkrası, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 18/08/2017 tarihli ve 31853594-147-17-990 sayılı yazısına istinaden aslına uygun olarak; “(2) Doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına 60 TL olarak ödenir.” şeklinde düzeltilmiştir.

18 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30158 (Mükerrer)

Karar Sayısı : 2017/10465

Ekli “2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2/6/2017 tarihli ve 7625 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2017 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı kimyasal mücadeleye alternatif olarak tavsiye edilen biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup; araştırma geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2017 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Alan bazlı destekler

MADDE 2– (1) 2017 Yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

(2) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, çay, fındık, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar Mazot ve Gübre Destekleme ödemesi yapılır.

Tamamı İçin Tıklayınız